School AchievementsYEAR WISE
Toppers of the S.S.L.C. Board Exam

 

Year Name of the Student Percentage
2000-2001 Sheetal J. Hiremath 85.60%
2001-2002 Anirudh Kulkarni 79.68%
2002-2003 Annapoorneswari Bhat 82.72%
2003-2004 Mohammed llyas Savanur 90.72%
2004-2005 Roopashree G. Bendigerimath 85.76%
2005-2006 Navya H. Shetty 88.80%
2006-2007 Menaka N. Saunshi 92.16%
2007-2008 Ramachandra A. Kulkarni 93.28%
2008-2009 Lakshmi S. Burli 88.32%
2009-2010 Shreya N. Desai 87.36%
2010-2011 Medini Shripati 95.84%
2011-2012 M. Kruthi 96.32%
2012-2013 Chaitra G Kulakarni 96.16%
2013-2014 Spoorthi S Gudadur 96.48%
2014-2015 Rahul M Kalal 98.24%
2015-2016 Karthik K Deshpande 97%
2016-2017 Meghana S Talawai 97.28%
2017-2018 Akshay S Kamaladinni 97%
2018-2019 Aditya S Kale 96.16%

YEAR WISE
Toppers of the S.S.L.C. Board Exam
KANNADA MEDIUM

 

Year Name of the Student Percentage
2001-2002 Sadanand Panigatti 66.08%
2002-2003 Sudhindra Bhat 77.44%
2003-2004 Anup Joshi 85.92%
2004-2005 Varsharani G. Divate 91.04%
2005-2006 Manujath B. Basargi 91.68%
2006-2007 Bharagavi B. Nagarahalli 90.40%
2007-2008 Akshata G. Yavagal 85.28%
2008-2009 Soubhagya I. Sankangoudar 82.88%
2009-2010 Soumya R. Navi 92.32%
2010-2011 Soumya Byahatti 91.84%
2011-2012 Kamalakshi B. Goniyavar 90.88%

Feel free to Join with Us!! JOIN US

2015 Giants School. Web Design & Development by TecoBytes Solutions Pvt. Ltd.